Sorg kan ikke bare behandles væk. Vi bliver alle ramt af sorg eller krise i vores liv. Det er uomtvisteligt et livsvilkår. Men desværre lever vi i en tid, hvor vi gerne vil fikses, så hurtigt som muligt, uanset hvilken “diagnose” vi har.

Hvorfor kan sorg ikke bare behandles væk?

Det kan det ikke, fordi sorg skal have tid til at blive bearbejdet og begribes.

Men hvad er sorg egentlig for en størrelse?

Hvad er sorg?

Vi kommer i sorg, når vi mister noget der har været meget værdifuldt for os. Hvis du fx oplever dødsfald, sygdom, skilsmisse eller mister dit job.

Når du kommer i sorg, vil du kunne opleve forskellige fysiske symptomer:

 • søvnforstyrrelser og træthed
 • anspændthed
 • ændret vejrtrækning
 • ændret spisemønster
 • nedsat immunforsvar
 • svimmelhed
 • smerter i kroppen

Du kan også opleve psykiske symptomer:

 • chok
 • tristhed
 • fortvivlelse
 • angst/ængstelighed
 • manglende lyst
 • forladthedsfølelse
 • savn og længsel

Ud over de fysiske og psykiske symptomer, kan dine tanker også blive meget påvirket.

Du vil måske have en fornemmelse af, at det er uvirkeligt, det du oplever. Dine tanker kan kredse omkring død eller den afdøde. Det kan være, at du har svært ved at koncentrere dig. Eller du vil bebrejde dig selv, for det der er sket.

Sorgen kan i nogle tilfælde føre til, at du kommer i en livskrise. Du vil måske pludselig få øje på, hvad der virkelig har værdi i dit liv. Måske noget du har mistet? Du kan få overvejelser om, hvordan dit liv skal leves fremover. Du vil måske begynde at stille spørgsmålstegn ved dine værdier og hvad der virkelig betyder noget for dig i dit liv.  Det kan skubbe til hele din identiet og din eksistens.

Sorg giver ubalance i kroppen

Sorgen kan også få vores krop i ubalance. Men det er vigtigt, at vi ikke tror, at vi bare kan fikse den igen med det samme.

For sorg tager tid. Hvis vi prøver at forcere sorgprocessen, så får vi ikke bearbejdet vores sorg tilstrækkeligt.

Derfor skal sorgen have lov til at fylde og være der. Den tager sin tid. Og din krop har brug for ro og hvile til den proces.

Sorg kan ikke fikses

Sorg kan ikke bare behandles væk. Der er ikke noget som helst i verden der kan fjerne sorgen os. Det mistede barn, en mistet ven eller en forældre. Vi er nødt til at leve videre uden et menneske, vi har holdt meget af og som er ubærligt at miste. Og vi er nødt til at komme igennem sorgen selv.

Selvfølgelig kan vi have brug for støtte i den proces, så vi kan komme igennem den første tunge tid. Men vi kan ikke springe sorgen over. Nogle har brug for støtte fra en terapeut. Andre kan klare sig med støtte fra deres eget netværk.

Men sorgen skal stadig bearbejdes stille og roligt og den skal have god tid.

Nogle prøver at udsætte sorgen, så de fx prøver at arbejde sig ud af sorgen, eller drikke sig ud af sorgen, eller træne sig ud af sorgen. Men hvis du arbejder i stedet for at gå ind i sorgen, så udsætter du blot din sorgproces. Den er du nødt til at komme igennem før eller siden. For den sidder i kroppen. Og der vil den blive siddende.

Sorg skal bearbejdes

Jeg har oplevet mennesker, som har båret på en ubearbejdet sorg i 50 år. Folk som har oplevet tragiske dødsfald i den nærmeste familie, som de aldrig har fået bearbejdet. Og selvom der er et ordsprog der hedder at “tiden læger alle sår”, så er det ikke helt rigtigt. For den sorg du bærer rundt på, nogle gange et helt liv, bliver ved med at fylde i dig og være der. Og på et eller andet tidspunkt, så er du nødt til at se sorgen i øjnene. Bearbejde den sorg, der var engang. Give den plads til at være en del af dig og dit liv. For den sidder i kroppen og sætter fysiske spor i kroppen.

Når du bearbejder din sorg, må du til gengæld huske, at være god ved dig selv og give dig selv god tid. For det er ikke noget du kan klare hurtigt. Sorgen tager tid og din krop har brug for ro til at kunne restituere især i den første tid efter.

Men du vil måske også opleve, at når du har fået bearbejdet din sorg tilstrækkeligt, så vil du stå som et ændret menneske med nye erkendelser og nye indsigter i dig selv, fordi du har vænnet dig til at leve et nyt liv uden den du mistede.

Hvordan du vil bearbejde din sorg, det er op til dig. Vi må alle finde vores egen vej og måde at bearbejde vores sorg på. Der er ikke en måde der er den rigtige. Det vigtigste er, at du giver din sorg lov og plads til at være i dig, i stedet for at lukke øjnene for den. Hvor smerteligt det end er. Men det er endnu mere ubærligt, ikke at få din sorg bearbejdet.

Og sorgen forsvinder aldrig helt, den vil være en del af dig og dit liv, resten af dit liv, men du vil lære at leve med den.

Lisbeth Degn, kropsterapeut

Læs mere om, hvordan du kan bruge kropsterapien til at håndtere svære følelser her.