Hvad har jeg brug for?  – spørger du måske når du gerne vil være god ved dig selv. Har du brug for at være alene eller har du brug for selvskab? Skal du bevæge dig eller hvile dig? Når du ikke ved, hvad du har brug for, er det svært at være god ved dig selv. Men hvordan bliver du så bedre til at mærke hvad du har brug for?

For hvad har jeg egentlig brug for? Det spørger mange af mine klienter mig ofte om. “Hvad har jeg brug for, når jeg skal passe godt på mig selv? Jeg kan ikke mærke det”, siger de ofte til mig.

Og det er de ikke ene om. Der er rigtig mange mennesker der har svært ved at mærke hvad de har brug for. Og det er der faktisk en god grund til. Vi har  tidligt i vores liv lært, at det er bedst at lukke af for det vi mærker.

Årsagen skal findes tilbage i vores barndom

Vi skal tilbage til vores barndom for at finde årsagen. Et lille barn lærer hurtigt at tilpasse sig sine omgivelser. Barnet finder tidligt ud af, hvordan det opnår mors og fars opmærksomhed og anerkendelse. Derfor begynder barnet at holde følelser eller bestemte sider af sig selv tilbage, som det ikke bliver mødt i. Barnet lærer at bremse sig selv i at mærke sine egne behov og lærer at undertrykke dem, i sin stræben efter mors og fars kærlighed.

På den måde vokser vi op med en historie om, at vi skal være på en bestemt måde, for at vi er gode nok og elsket. Det kan være at vi har erfaret at der ikke er plads til at vi udtrykker følelser som vrede eller tristhed og derfor undertrykker vi de følelser. Og det får den konsekvens, at vi er blevet så dygtige til at undertrykke vores følelser og behov, at vi ikke længere har en kontakt til dem. Det kan være vi har det godt med det i mange år, men pludselig bliver vi måske ramt af modgang og så bliver det tydeligt for os, hvor lidt kontakt vi har til os selv og vores behov. Og vi spørger os selv – hvad har jeg egentlig brug for?

Det sætter sig i kroppen

Historien om at vi skal være på en bestemt måde sætter sig også i kroppen. Vores krop bliver formet efter de oplevelser vi haft. Vores krop husker. Vi spænder op i kroppen på en bestemt måde, når vi “skal tage os sammen”, fordi vi måske undertrykker det vi mærker. Fordi der ikke er plads til det. Vi lukker ned og mærker ikke vores egne behov og følelser. Og det bruger vi en masse ressourcer på at holde tilbage. Derfor kan vi føle os drænet og udmattet. Vi får smerter og spændinger i kroppen, hovedpine og mange andre fysiske symptomer.

Og når vi bruger en masse energi på at undertrykke eller holde noget tilbage i os selv, så mister vi også kontakten til vores krop. Og konsekvensen bliver at vi har svært ved at mærke hvad vi egentlig har brug for.

Men det kan vi ændre på. Vi kan give os selv lov til at mærke de svære følelser igen. Give tilladelse til at de gerne må være der, uden at vi behøver at lukke af for dem. For idet vi får en god kontakt til de følelser der er svære at være i, så har vi en helt anden kontakt til os selv og vores krop igen. Og så er der heller ikke længere noget der forhindre os i, at mærke det vi har brug for.

 

Sådan finder du ud af hvad du har brug for

 

▪️ Observer din krop

Start med at mærke efter hvad der sker i din krop i forskellige situationer. Hvordan reagerer din krop når du er sammen med bestemte mennesker? Hvad mærker du? Spænder du op nogle steder? Oplever du uro? Har du en fornemmelse af at du er på overarbejde? Er der plads til dig? Føler du dig drænet når du har været i en bestemt relation? Nogle gange er det først bagefter, at du er i stand til at registrere, hvad der egentlig er foregået i kroppen. Og det er helt okay.

 ▪️ Er det noget du kender?

Når du har lokaliseret i hvilke relationer eller situationer, at du kan mærke at din krop reagerer, så prøv at spørge dig selv, om det er noget du kan genkende fra tidligere i dit liv? For vores krop reagerer altid fysisk på det, som vi har det svært med eller er “ufærdigt” i os. Det rammer måske en følelse som du har svært ved at rumme hos dig selv. Vores krop husker nemlig alt det vi har været igennem. Så genkender du den samme følelse fra noget andet du har oplevet?

▪️ Træk vejret og gå ind i følelsen

Når du har lokaliseret hvilken følelse det handler om, så gå ind i situationen igen ved at gå tilbage og gå ind i følelsen. Det er ikke sikkert at det er så nemt, for kroppen vil givetvis modarbejde dig, fordi den prøver at beskytte dig mod den følelse. Kroppen passer bare på dig, som den plejer. Derfor kan dit åndedræt hjælpe dig. Lav nogle dybe og fokuserede vejrtrækninger. De dybe vejrtrækninger fortæller dit nervesystem, at der ikke er fare på færde og din krop ikke er i fare. Giv så følelsen plads. Forstærk følelsen. Træk vejret igennem den. Tillad følelsen at være der og lad den komme til udtryk.

▪️ Giv følelsen plads, når den trænger sig på

Når du bliver mere fortrolig med følelsen og giver den plads, så kan du øve dig i at handle på den allerede når den opstår. Mærker du følelsen af vrede i en bestemt situation, så prøv at udtrykke den i stedet for at holde den tilbage. Fortæl den anden hvordan du har det. Hold dig til hvad der sker i dig og sig højt på en ærlig og oprigtig måde, hvad du føler. Det kræver ofte mod at stå frem med det vi mærker. Men følelsen er der jo, uanset om vi står frem med den eller ej. Og den anden mærker den også, selvom du ikke siger det. Den anden vil højest sandsynlig lytte mere opmærksomt, hvis du tør stå frem og sige højt hvad der foregår i dig. Og på den måde får du integreret følelsen i dig, uden at du skal bruge energi på at holde den tilbage.

 ▪️ Øv dig i at udtrykke dine behov

Når du har øvet dig i at give de svære følelser plads og lært din krops reaktioner bedre at kende, vil du også blive bedre til at mærke hvad du har brug for. Nu kan du øve dig i at udtrykke dine behov. Fortæl dine omgivelser hvad du har brug for. Sig det højt. Fortvivl ikke hvis du stadig synes det er svært at mærke hvad du har brug for. Det tager tid at blive god til noget vi måske ikke har gjort i mange år.

Hvis du gerne vil have en bedre kontakt til din krop kan du læse mere om mine behandlinger her

Lisbeth Degn, Kropsterapeut💚