Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kropsterapeut Lisbeth Degn

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som klient indsamler og behandler kropsterapeut Lisbeth Degn en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig).

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr.,

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

Formål

Kropsterapeut Lisbeth Degn behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Samtale og behandling
 • Nyhedsbreve
 • Afregningsformål
 • Overholde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt (journal)
 • Overholde basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksætte og vedligeholde tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtere forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtere inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtere tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig.

Videregivelse af personoplysninger

Dine følsomme personoplysninger (om helbred) bliver ikke videregivet og delt med andre.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos kropsterapeut Lisbeth Degns databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig.

Mine databehandlere er: Simply.com (webhotel), Terapeutbooking (journaler) og MailerLite (Nyhedsbreve)

Opbevaringsperiode

Kropsterapeut Lisbeth Degn opbevarer kun personoplysninger om dig, så længe der er behov for at varetage de overfor angivne formål.

Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødt til at opbevare dine personoplysninger i længere tid. F.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte kropsterapeut Lisbeth Degn på kontakt@lisbethdegn.dk

Få bedre kropskontakt

Få bedre kropskontakt

Tilmeld dig her og få inspiration til at dæmpe stress-symptomer som uro i kroppen, smerter, angst, depression. Straks efter tilmelding får du min mobilvenlige guide.

Tak for din tilmelding. Kig i din indbakke (Tjek evt. dit spamfilter). Du får mail med link til at bekræfte, at du vil have mail fra mig.