Nogle mennesker håndterer modgang, så de på magisk vis, får vendt modgang til noget positivt. Men hvordan lykkes det for dem? Hvordan bærer de sig egentlig ad?

Så hvordan håndterer du modgang på en konstruktiv måde?. Du kender sikkert de mennesker, der oplever sygdom og dødsfald omkring dem, og alligevel har de en evne til at holde modet oppe og finde en vej i det, hvor de kommer stærkere ud på den anden side.

Min tilgang til modgang har ændret sig markant

Jeg er lige kommet til skade med en brækket knogle i hånden og skal have gips på i de næste 4 uger. Og det vender mildest talt rundt på mine daglige rutiner og sætter begrænsninger for hvad jeg kan og ikke kan. Hvis dette var sket for nogle år siden ville min første reaktion være, at det er vildt uretfærdigt. Jeg ville bruge rigtig meget energi på, at bebrejde mig selv, fordi jeg skulle have passet bedre på. Jeg ville gennemgå samtlige scenarier i, hvordan jeg kunne have undgået det.

Jeg ville med andre ord have modstand på at skaden var sket. Jeg ville have svært ved at acceptere det og affinde mig med det. Min krop ville spænde op, fordi jeg ville være i modstand og vrede over, at det skulle ramme mig. Og nu er det jo en forholdsvis harmløs ting med min gipsarm. Jeg har også oplevet andre store kriser i mit liv, men jeg har egentlig håndteret dem på samme måde, som jeg gør nu.

For da jeg slog min hånd, var jeg for det første ikke i tvivl om, at det var mere alvorligt end blot et slag. Jeg var helt rolig og da jeg fik beskeden om 4 uger i gips var jeg så taknemmelig for, at det ikke var gået værre end det. Allerede på hospitalet begyndte jeg at indstille mig på en anden hverdag i de kommende uger.

Jeg tænkte over hvordan jeg kan træne, da det er så stor og vigtig en del af min hverdag. Og jeg tænkte over, hvordan jeg kunne justere i mine sessioner som terapeut, så jeg stadig kan passe mit arbejde. Og vigtigst af alt – jeg befandt mig hurtigt i en tilstand af accept, hvilket gav mig en stor ro. Hele min krop var i ro, fordi jeg var i accept af, at min tilstand fordi jeg var kontakt med mig selv..

Vi møder modgang forskelligt

Når vi møder modgang bruger vi mennesker forskellige strategier til at takle det. Det er i virkeligheden strategier, som vi har lært meget tidligt at tage i brug. Det er overlevelsesmønstre og forsvarsmønstre, som vi har fået etableret meget tidligt.

En af mine strategier er at kæmpe. Og det er jeg blevet virkelig god til. Men det har også haft nogle store personlige omkostninger. For de har bla. betydet, at jeg har holdt rigtig meget ud tidligere i mit liv. Og samtidig var jeg i en tilstand af modstand hele tiden. Fordi jeg ikke havde mig selv med. Jeg kæmpede kampe, som dybest set ikke var de rigtige kampe for mig. Men jeg kæmpede videre, for det var det, jeg havde lært virkede bedst.

Men nu, når jeg møder modstand, så prøver jeg at acceptere den. Og nej det er selvfølgelig ikke altid lige let, Men det er det eneste der virker. Derefter kan jeg gøre brug af de ressourcer jeg har, hvoraf at kæmpe er en af de største evner jeg har. Jeg er god til at finde alternative løsninger, tænke kreativt, og bruge nye strategier på at omstille mig i en ny situation.

Jeg kunne fx sagtens sætte mig ned med hænderne i skødet og tænke, at så er det slut med al træning i de næste mange uger. Men da bevægelse er så stor en del af min hverdag, og jeg ved hvor vigtigt det er at få bevæget min krop, så er det ikke en vej for mig at gå. Jeg ser i stedet på, hvilke muligheder jeg så har. Og der er masser. I dette tilfælde her, er der ovenikøbet visse fordele ved min skade, idet jeg længe har savnet at løbe, men har været så optaget af at træne på andre måder, at jeg ikke er kommet i gang med mit løb igen. Men det gør jeg så nu! Og denne gang tror jeg, at jeg vil holde fast i løbet, også når jeg igen kan træne normalt.

Så hvordan håndterer vi modgang?

Vi håndterer derfor modgang vidt forskelligt, alt efter hvad vi har med os i baggagen. Alle mennesker oplever som barn, at vi skal lære at tilpasse os. Derfor er der nogle sider af os selv, som vi udvikler mere end andre. Der er noget vi bliver rigtig gode til, fordi vi oplevede, at det blev honoreret. Men der er også andre sider af os selv, som vi oplevede, der ikke rigtig var plads til. Vi blev ikke rigtig mødt i at være sårbare på den ene eller anden måde. De sider kom kom så i baggrunden, dem gemte vi væk, fordi vi følte os forkerte og utrygge i dem.

Hvordan håndterer du modgang – hvordan “gør” du, lige så snart du bliver presset? Det er her vores forsvar træder i kraft. Og vores forsvar er netop de strategier, som vi har udviklet op igennem vores barndom, og som vi lærte virkede. Fx at vi begynder at kæmpe, holde ud, eller vi holder noget tilbage i os selv. Vi giver op eller vi vender det udad, og føler at hele verden er i mod os.

Det er helt naturligt, for det har vi lært, at det var det, der virkede, da vi var barn. Men det bliver ufrit, hvis vi som voksne, kun kan reagere på den samme måde, når vi møder modgang. For det forhindre os netop i, at være i kontakt med os selv. For når forsvaret træder i kraft, er vi ikke i kontakt med os selv. Forsvaret står i vejen for kontakten og træder i kraft helt automatisk.

Hvordan kan vi ændre på vores forsvar?

Det første vi kan gøre, det er at få øje på det. De fleste af mine klienter er ret gode til at få øje på deres egne forsvarsmønstre. De er også bevidste om hvad der trigger dem, og i hvilke situationer de især træder frem. Problemet er bare, at de ikke kan lave det om. De kan ikke stoppe sig selv. De oplever at de igen og igen gør det samme, selvom det ikke virker. For det er på den måde, at de har lært at håndtere modgang. Derfor bliver de frustreret og føler sig handlingslammede.

Og det forstår jeg godt. For vores forsvarsmønstre sidder så dybt integreret i kroppen. Derfor et det et kropsligt arbejde vi skal gøre, for at vi kan få nye handlemuligheder fremover, så vores forsvar ikke styrer os hele tiden, så vi kan blive bedre til at håndtere den modgang vi møder.

Men hvordan? Det er muligt at arbejde med de kropslige forsvarsmønstre, der sidder fast i kroppen. Vi kan arbejde med de følelser og sansninger der er låst og lagret i kroppens muskler. Vi kan arbejde med det forsvar, vi fik etableret tidligt i vores krop. Det er ikke noget vi kun kan gøre kognitivt. det er en fysisk bevægelse der skal til, for at vi får nogle nye oplevelser og erfaringer i kroppen af, at vi kan gå andre veje, end dem vi plejer og kun kender alt for godt.

Vil du vide mere om hvordan jeg arbejder?

Hvordan håndtere du modgang? Har du brug for hjælp og er du blevet nysgerrig på, hvordan jeg arbejder med forsvarsmønstre, og hvordan vi håndtere modgang i livet, så kan du læse mere her:

Mit navn er Lisbeth Degn og jeg blev færdiguddannet kropsterapeut i starten af 2018. Jeg har siden udviklet min egen terapeutiske retning i netop forsvarsmønstre. Jeg har selv været igennem  mere end 700 timers gruppeterapi, med en af landets dygtigste og erfaren krops- og psykoterapeuter, Anne Marie Troelsen. Det er igennem dette arbejde med mine egne forsvarsmønstre at jeg har udviklet mig til at blive en dygtig kropsterapeut.

Lisbeth Degn, Kropsterapeut 💚