Hvad er følelser i grunden for en størrelse?  Hvilke følelser har du og hvordan håndterer du de følelser der er svære?

Nogle mener, at følelser er bevægelse. Andre at de er et fælles sprog, vi alle kan kommunikere med. Og atter andre definerer følelser som energi.

Følelserne kan blive bragt i spil i vores relationer. Når vi er sammen med vores partner, forældre, søskende, kolleger og venner.

Musik og kunst kan også vække store følelserne frem i os, fordi det vækker noget genkendeligt i os, noget der var engang, og det bringer minder frem og dermed også følelser.

Hvilke følelser har vi ?

Selvom følelser kan være flygtige, og er i bevægelse hele tiden, så kan vi tale om, at der er 10 forskellige grundfølelser, alle mennesker er født med.

Læs mere om følelserne her

De 10 grundfølelser

 • Nysgerrighed/interesse
 • Glæde
 • Vrede/irritation
 • Tristhed
 • Angst
 • Misundelse/jalousi
 • Skam
 • Skyld
 • Hengivenhed/nærhed/ømhed
 • Afsky/foragt

I kropsterapien arbejder vi med en yderligere opdeling og forenkling. Her arbejder vi med 5 grundfølelser

 • Glæde
 • ro/balance
 • sorg
 • angst
 • vrede

Nogle følelser er nemme at være i – andre er svære

Dine følelser er ikke alle lige lette at håndtere. Nogle er nemme at være i. Når du fx er glad og i ro og balance. Mens andre kan være meget sværere at være i. Det kan fx være vrede, angst eller sorg.

Men det er ikke de samme følelser, som er nemme eller svære for alle.

Hvis du fx er opvokset i en familie, hvor der har været meget vrede, så kan du have let ved selv at vise vrede, og synes at det er meget naturligt at vise vrede. Men vrede behøver ikke at være negativ.

Omvendt hvis du er opvokset i en familie, hvor alle var glade hele tiden og der slet ikke var plads til andet, så kan du selv have svært ved at udtrykke vrede, da det kan være forbundet med skam, fordi det ikke var legalt at vise vrede i din familie, det var kun velset at være glad. Men vrede kan også være en konstruktiv følelse, der fører til handling.

Derfor bliver følelserne også positivt eller negativt ladet inde i os, i forhold til hvad vi selv er opvokset med.

Vi kan ikke bestemme følelserne i kroppen

Netop de følelser, der ikke har været plads til, kan du nogle gange, have svært ved at rumme i dig selv. Du føler dig måske forkert eller flov, eller skamfuld. Du kan endda have så svært ved at rumme en følelse, at du ganske enkelt prøver at fortrænge den.

Der er bare det forunderlige med vores krop, at følelserne er der alligevel i kroppen, uanset om du vil mærke dem eller ej. Og hvis du ikke vil mærke dem, så spænder kroppen op istedet for.

Vi tror at vi skal have noget til at gå væk

For mig at se, så gør vi som regel den fejl, at vi gerne vil have nogle bestemte følelser til at gå væk. Men det kan vi ikke. Følelserne er der – også dem vi ikke selv har valgt eller bryder os om, de er der.

Jeg er af den overbevisning, at du ikke kan føle noget forkert. Det du føler, er det rigtige. Slut.

Men det kan godt være, at det ikke altid er hensigtsmæssigt det du føler. Men jo mere du forsøger at få en følelse til at gå væk, jo mere kommer følelsen til at styre dig, i stedet for, at du giver den lov til at være dig. Du rumme den. Med andre ord at du accepterer, at følelsen er en del af dig.

For i det øjeblik, at du anerkender alle de følelser du har, at du vil stå ved dem, så er der noget, der får lov til at slappe mere af, og så styrer det ikke på samme måde, som hvis du forsøger at undertrykke en følelse.

Følelser og kropsterapi

Og det er det, jeg arbejder med i kropstrapien. Jeg hjælper dig som klient, med at komme ind og mærke det, der har været “forbudt”, eller som du ikke har givet dig selv lov til at mærke  – måske i flere år.

Og det gør jeg, ved at arbejde med din krop, da alle følelserne ligger gemt i kroppen. Du får igennem din krop nemmere adgang til nogle følelser, som du derved er i stand til, igennem behandlingen, at give mere plads til.

Og det giver en ny indsigt og en forløsning i kroppen, der for de fleste er meget befriende.

Hvordan har du det med dine følelser?

Prøv at observere hvilke følelser du prøver at undgå? Hvornår er det, at du foretrækker at være fraværende? Hvad fortæller det om dig? Husk på at det kan være meget forskelligt, hvordan vi opfatter de forskellige følelser, netop fordi vi har vores egne “favoritter”.

Både du og jeg indeholder alle følelser, og der skal være plads til dem alle, for at du kan føle dig som et helt menneske.

Så hvilke følelser undgår du?

– Og hvorfor mon?

Kunne du tænke dig, at høre mere om, hvordan jeg arbejde med det i kropsterapien?  Så læs mere her:

Lisbeth Degn, kropsterapeut