Udbrændthed rammer desværre mange lærere. Lærerjobbet er ikke bare et job, men et arbejde hvor du bidrager med en stor del af din personlighed.

Udbrændthed og stress er desværre en cocktail, vi møder alt for ofte indenfor skoleverden. Hvis du er lærer eller pædagog, så er du i en særlig høj risikogruppe.

Omsorgskrævende job

Som lærer ved du, hvor vigtigt det er, at opbygge en god relation til dine elever. Det kræver at du deltager i dit arbejde med “mere” end det, der står i din opgavebeskrivelse. Det kræver, at du bruger en stor del af dig selv og din personlighed, for ellers kan du ikke opbygge en god relation til børnene.

Delvise genåbning af Danmark og folkeskolen

Efter den delvise åbning af Danmark, er lærerne nu tilbage og skal i gang med at genopbygge de gode relationer til eleverne igen.

Lige nu underviser mange lærere, det halve antal børn af hvad de plejer. Der er god tid til den enkelte elev. Børnene har god plads i mellem hinanden, de har en kortere skoledag og der er færre konflikter.

Men snart vender den “virkelige” skoledag tilbage.

Nemt at komme på overarbejde

Den gode relation får du, når du følger med i et barns liv. Du  opbygger en tæt kontakt til hjemmet. Du følger med i en families op- og nedture. Du ved hvad der skal til, for at opmuntre et barn og hvad der skal til, for at støtte det fagligt. Ofte har du denne kontakt med et barn og dets familie igennem flere år.

Men heri er der netop en fare for, at det kan blive meget grænseløst at være lærer. For når du kender et barn så godt, så ved du præcis hvad der skal til, for at hjælpe og støtte et barn i at få den bedst mulige skolegang.

Men hvis der ikke er tid nok, til at løse opgaven, og du alligevel prøver, så kommer du meget let til at give for meget af dig selv. Du kommer på overarbejde.

Se lærerfaget på en ny måde

Med de øgede krav til lærerjobbet, som har ændret sig igennem de sidste mange år, så er lærerne nødt til at forholde sig til lærergerningen på en anden måde end de har gjort tidligere.

Du er nødt til at slå dig til tåls med, at mindre også kan gøre det. At det ikke altid er muligt, at tage den samtale du synes der skal til. At der ikke altid bliver sat nye tiltag igang, når ressourcerne ikke er til det. Du er nødt til at tro på, at du gør det godt nok, indenfor de rammer der er afsat.

Du må skrue ned for dine egne forventninger og sætte barren lavere, for at du har en oplevelse af, at du lykkes som lærer.

Ikke et personligt ansvar

Lærerjobbet er ikke bare et job. Du tager din personlighed med ind i faget. Du kan ikke være en ordentlig lærer hvis du ikke gør det. Derfor bliver lærerjobbet let grænseløst.

Du ved godt, at de børn der har det svært og måske har skolen som frirum, de går hjem fra deres “helle”, hvor de er overladt til sig selv, i en familie uden støtte. Det kan du bare ikke gøre noget ved! Før næste dag i skolen igen.

Det er ikke dit personlige ansvar, at alle opgaver ikke kan løses tilfredsstillende. Selvom det er nok så frustrerende at opleve, at du gerne vil gøre mere end du har tid og ressourcer til. Det er i disse situationer, at du er nødt til at se dit job med en mere professionel distance end du har være vant til tidligere.

Relationer på flere niveauer

Det er ikke kun eleverne, du skal have opbygget gode relationer til, når du er lærer. Det er også deres forældre du skal have et godt samarbejde med. Også dem der ikke bor sammen, og det kan være en vanskelig opgave. Nogle gange skal du også være mægleren blandt de skilte forældre.

Lærerne har også en gruppe af kollegaer, og dem er de dybt afhængige af, at have gode relationer til, for at de kan støtte hinanden og blive enige om hvordan de håndterer vanskelige elever.

Skolen er desuden blevet præget af mere topstyring og mindre frihed til den enkelte lærer. Opgaverne dikteres ovenfra, uden den helt store forståelse for virkeligheden. Mange lærere står hver dag i en klasse med 27 elever, hvoraf ca.1/3 af eleverne har indlæringsvanskeligheder eller adfærdsproblemer eller forskellige diagnoser.

Lærere er ikke robotter

Vi er mennesker og ikke robotter. Vi har brug for de nære relationer, for at kunne skabe rum og motivation til læring. Men det betyder også, at når du får opbygget den gode relation til et barn, så begynder barnet stille og roligt at “kravle ind under huden på dig”.

Det bliver svært at “slukke” for kontakten når du går hjem og du har fri. Her er risikoen for udbrændthed og stress stor.

Ledelse skal prioritere dine opgaver

I takt med at rammerne for undervisningen er blevet indskrænket, så er du nødt til at forholde dig til lærerrollen på en mere distanceret måde og kun gøre det der er nødvendigt, indenfor de givne rammer. Det er dit arbejde – når du er på arbejde. Men heller ikke mere. Når du går hjem holder du fri!

Der er masser af opgaver du “burde løfte” for at et barn får det bedre, men det kan du ikke når rammerne ikke er der.

Hvis du oplever at du ikke nå alle de opgaver du vil, så her må du gå til din ledelse og bede dem prioriterer, hvilke opgaver der er vigtigst. Det er ikke dit personlige ansvar, om en elev trives eller ej – det er skolens og forældrenes –  i et fælles tæt samarbejde.

Det må aldrig blive den enkeltes lærers ansvar alene – den går ikke!

For det er den sikre vej til udbrændthed og stress!

Læs mere om udbrændthed her 

Pas på dig selv – også efter coronatiden

Lige nu, er det i den danske skole en helt anden sag at være lærer.

Men snart vender den “virkelige” skoledag tilbage.

Så pas på dig selv derude, når du igen bliver grebet af hverdagens travlhed – hold en professionel distance til dit lærerjob. Du gør det super godt! Det er den bedste måde du kan passe på dig selv, for ikke at risikere udbrændthed.

Lisbeth Degn, Kropsterapeut og tidligere skolelærer igennem 20 år

Læs mere om tegn på udbrændthed og stress her