Dybest set, tror jeg på, at vi alle har en længsel efter at blive mødt og set, som den vi er. Vi har som mennesker et helt basalt behov for at blive mødt, lige såvel som vi har brug for mad, søvn og berøring.

Længslen efter at blive mødt, tror jeg, at de fleste mennesker kan genkende. Og jeg tror også, at de fleste mennesker har oplevet, at deres længsel efter at blive mødt ikke er blevet indfriet.

Når jeg som kropsterapeut møder dig som klient, så møder jeg dig, som det menneske du er. Jeg ser ikke på dig som klienten med stress eller smerter i ryggen. For det er bare symptomer. Jeg prøver at møde dig, som den du er, og den du måske ikke har fået lov at være.

Det kræver tillid at blive mødt

Men for at vi kan blive mødt, som den vi er, så kræver det tillid. Det kræver tillid til, at du føler, at her er plads til “mig”. Derfor må jeg som behandler, skabe et rum, hvor du kan føle dig tryg og sikker.

Og det lyder jo meget enkelt.

Men det er det faktisk ikke.

For det kræver, at jeg som behandler, først og fremmest kan stå ved mig selv. Det kræver, at jeg kan rumme mig selv. At jeg kan være sammen med alt det, som jeg har med mig. For når jeg som behandler, kan rumme mig selv og rumme al min usikkerhed og min sårbarhed, så kan jeg møde et andet menneske med åbent hjerte. Det kan du som klient mærke, fordi der bliver plads til dig. Du skal ikke være på en bestemt måde, Der er skabt et rum hvor du bare kan være dig.

Vores forsvarsmønstre er med til at låse os fast

Vi har igennem vores liv, etableret forskellige forsvarsmønstre. De har fungeret som en helt nødvendig beskyttelse af os selv, da vi i sin tid etablerede dem.  Så når du bliver presset er det de forsvarsmønstre, du tager i brug. Du går måske hurtigt i forsvarsposition, eller du går til angreb, eller du flygter eller giver op. Det er alt sammen forsvarsmønstre. Og det er der ikke noget i vejen med. De har fungeret som en beskyttelse af dig.

Men de selv samme forsvarsmønstre, kan også være med til at fastholde dig i nogle bestemte reaktionsmønstre, som kan gøre dig ufri og fastholde dig i nogle bestemte situationer som bliver uhensigtsmæssige for dig.

Og det skyldes i virkeligheden, at du ikke helt blev mødt i nogle bestemte situationer. På den måde kom du til at føle dig forkert. Når du føler dig forkert, så vil du typisk ikke rigtig vide af en side af dig selv. Så gemmer du den side væk. Du mærker den ikke, for det havde du jo oprindelig ikke særlig stor succes med. Dermed kan det være svært af fastholde dine egne grænser, når du føler dig forkert i det.

Eksempler på at vi ikke bliver mødt

Hvis du som barn altid er blevet mødt på en bestemt måde, fx når du blev ked af det. Det kunne være, at hver gang du blev ked af det, så blev det slået hen med: “Det er da ikke noget at være ked af og pjat med dig” Så vil du givetvis have svært ved at rumme, når du bliver ked af det i dit voksenliv, fordi det føles forkert, fordi du ikke helt blev mødt i det, når du var ked af det. Du skulle bare se at komme videre i en fart, uden at få lov til at mærke at du var ked af det.

Et andet eksempel kunne være, at du ikke har fået lov til at sætte dine egne grænser. Måske har du haft en dominerende mor, der har haft brug for meget kontrol og derfor har kontrolleret dig og overskredet dine grænser, så du ikke selv nåede at mærke dine grænser, før det var for sent. Derfor har du ikke fået lært, at sætte dine egne grænser. Derfor kan du som voksen, have svært ved at mærke dine egne grænser. Fordi du har lukket af for dem. Du kan også komme til at overskride andres grænser.

Alle mennesker gør det bedste de kan

Jeg er sikker på, at alle mennesker gør det bedste de kan, i den situation de er i. Vores forældre har også gjort det bedste de kunne. Jeg forsøger selv som forældre at gøre mit bedste. Og alligevel ved jeg, at jeg nogle gange kommer til at overskride mine egne børns grænser. Jeg kommer til at sige noget, jeg ikke skulle have sagt. Og jeg kommer til at gøre noget, jeg ikke skulle have gjort. Men jeg gjorde mit bedste og kunne ikke andet i situationen.

Men hvis vi kan rumme vores egen utilstrækkelighed, at vi ikke er perfekte, at vi ikke kan gøre alt det vi ville ønske vi kunne, så kan vi rumme os selv. Så er der plads til, at slutte fred med alt det, der er inde i os. Så kan vi stå med os selv, sammen med alle de grimme sider, dem vi ikke er stolte af. Men vi står ved dem. Og så bliver vi åbne og ikke dømmende overfor andre mennesker.

Det kræver mod at blive mødt

Det kræver mod at smide forsvaret. Derfor kan vi have brug for hjælp og støtte til at “stå frem” som os selv. Vi skal have tillid tid, at nogle griber os, når vi står frem, som den vi er.

Men når du oplever med din krop igennem kropsterapien, at “der er plads til at være mig”, så er der noget der kan begynde at slippe i din krop. Så er der noget, der ikke behøver at holde fast længere, fordi du “bare kan være dig”. Du skal ikke forsøge at være noget bestemt. Du behøver ikke holde noget tilbage. Du behøver ikke at gemme noget væk. Du kan bare være dig.

Kroppen vil begynde at slippe nogle af de spænd, den har oparbejdet igennem årene, som måske har sat sig rigtig godt fast. Spændinger som kan være forårsaget af små og store begivenheder i dit liv, noget der bevæget dig og sat sig i din krop. Fordi der ikke var plads til at møde dig.

Det er til gengæld umagen værd

Men hver gang vi tør stå frem, som den vi er, vil vi opleve, at det er utroligt befriende og berigende. Du får så meget igen. Og mer` vil ha` mer`.

Så prøv engang at tænke over, i hvilke sammenhænge du føler at du kan være dig selv. At du kan smide paraderne og bare blive mødt som den du er. Du vil pludselig få mere energi. Du vil opleve at du kan være åben, overfor andre mennesker på en ny måde. Du kan slappe af. Og det kan dine omgivelser mærke. For de har dybest set også, bare en længsel efter at blive mødt

Lisbeth Degn, Kropsterapeut

Læs også Du er lige præcis som du skal være