Dybest set, tror jeg på, at vi alle har en længsel efter at blive mødt og set, som den vi er. Vi har som mennesker et helt basalt behov for at blive mødt, lige såvel som vi har brug for mad, søvn og berøring.

En længsel efter at blive mødt, er det som mange af mine klienter oplever. De er ikke blevet mødt som den de er og derfor har de tillært sig nogle måder at være i verden på, som de dybest set ikke selv har valgt, men som de har været tvunget til for at kunne blive mødt.

Vores forsvarsmønstre er med til at låse os fast

Vi har igennem vores liv, etableret forskellige forsvarsmønstre. De har fungeret som en helt nødvendig beskyttelse af os selv, da vi i sin tid etablerede dem. Når vi bliver presset er det vores forsvarsmønstre vi aktivere. Vi går måske i forsvarsposition, eller vi går til angreb, eller vi flygter eller giver op. Det er alt sammen vores forsvarsmønstre. Og det er der ikke noget i vejen med. De har fungeret som en helt nødvendig beskyttelse.

Men disse forsvarsmønstre kan også være med til at fastholde os i nogle bestemte reaktionsmønstre, som kan gøre os ufri og fastholde os i nogle bestemte situationer som bliver uhensigtsmæssige for os.

Det skyldes i virkeligheden, at vi ikke blev mødt i nogle bestemte situationer. På den måde kom vi til at føle os forkerte. Når vi føler os forkerte, så vil vi typisk ikke rigtig vide af den side af os selv. Så gemmer vi den side væk. For vi har fået erfaringer med at de gange vi viste den side frem, da blev vi ikke mødt.

Eksempler på at vi ikke bliver mødt

Vi kan fx. være blevet mødt på en bestemt måde, når vi blev kede af det. Måske blev vores sorg slet ikke anerkendt eller den blev måske ignoreret. På den måde har vi “lært” at det ikke er en ok følelse at være ked af det. Derfor er det svært når vi som voksne bliver kede af det. Vi har svært ved at rumme den følelse og anerkende den. Vi føler os forkerte i den og gemmer den væk.

Et andet eksempel kunne være, at vi ikke har fået lov til at mærke vores egne grænser. Måske har vi haft en forældre der har haft  brug for meget kontrol. Det har resulteret i at vores forældre har forhindret os i selv at finde vores grænser. På den måde kan vi have fået vores grænser overskredet. Derfor kan vi have svært ved at mærke vores grænser eller vi kan have svært ved at stole på dem fordi vi lærte, at når vi reagerede på vores grænser, så blev vi ikke anerkendt for det.

Alle mennesker gør det bedste de kan

Alle mennesker gør det bedste de kan, med de redskaber de har til rådighed. Vores forældre har også gjort det bedste de kunne. Jeg forsøger selv som forældre at gøre mit bedste. Og alligevel ved jeg, at jeg nogle gange kommer til at overskride mine egne børns grænser. Jeg kommer til at sige noget, jeg ikke skulle have sagt. Og jeg kommer til at gøre noget, jeg ikke skulle have gjort. Men jeg gjorde mit bedste og kunne ikke andet i situationen.

Hvis vi kan lære at rumme vores egne forsvarsmønstre, forstå hvorfor vi har fået dem og at de faktisk også beskytter os, så kan vi bedre slutte fred med den vi er og stå frem som den vi er.

Det kræver mod at blive mødt

Det kræver mod at stå frem og udfordre vores forsvarsmønstre. Derfor kan vi have brug for hjælp og støtte. Vi må have tillid til, at nogen griber os, når vi står frem, som den vi er.

I kropsterapien får vi mulighed for at mærke at “der er plads til at være mig”. På den måde er der noget der begynde at slippe i kroppen. Så er der noget, der ikke behøver at holde fast længere, fordi vi “bare kan være os selv”. Vi skal ikke forsøge at være noget bestemt. Vi behøver ikke holde noget tilbage. Vi behøver ikke at gemme noget væk.

Kroppen kan på denne måde slippe nogle af de spænd, den har oparbejdet gennem årene, som måske har sat sig rigtig godt fast. Spændinger som kan være forårsaget af små og store begivenheder i vores liv, noget der bevæget os og sat sig i vores krop. Fordi vi ikke blev mødt.

Det kræver tillid at blive mødt

Når jeg som kropsterapeut møder dig som klient, så møder jeg dig, som det menneske du er. Jeg ser dig ikke kun som en klient der har ondt i ryggen. For det er bare symptomer. Jeg prøver at møde dig, som den du er, og den du måske ikke har fået lov at være.

Det kræver tillid til, at du føler, at her er plads til “mig”. Det kræver et rum hvor du kan føle dig tryg og sikker, hvor der er plad til at du bare kan være dig.

Og det lyder meget enkelt.

Men det er det faktisk ikke.

Det kræver nemlig, at jeg som behandler kan rumme mig selv og stå ved mig selv. At jeg kan være sammen med alt det, som jeg har med mig. For når jeg kan rumme mig selv og  al min usikkerhed og min sårbarhed, så kan jeg også møde dig med et åbent hjerte. Derfor har jeg også haft brug for at tage mod til mig. Jeg stiller mig jævnligt ud på kanten og udfordre mig selv. Jeg øver mig hele tiden i at stå frem og stå ved hvem jeg er. Det får jeg også hjælp til gennem kropsterapien.

Det er til gengæld umagen værd

Hver gang vi tør stå frem, som den vi er, vil vi opleve, at det er utroligt befriende og berigende. Vi får så meget igen. Og mer` vil ha` mer`.

Så prøv engang at tænke over, i hvilke sammenhænge du føler at du kan være dig selv?  At du kan smide paraderne og blive mødt som den du er. Du vil pludselig få mere energi. Du vil opleve at du kan være åben, overfor andre mennesker på en ny måde. Du kan slappe af. Og det kan dine omgivelser mærke. For de har dybest set også, bare en længsel efter at blive mødt.

Har du lyst til at læse mere om mine behandlinger, så læs mere her

Lisbeth Degn, Kropsterapeut

Læs også Du er lige præcis som du skal være