Hvad gemmer din krop på? Der kan sidde oplevelser og følelser gemt i kroppen – også selvom at du tror, at det er et overstået kapitel i dit liv. Det kan sætte sig som uro, murren, spændinger, træthed eller tristhed i kroppen.

Hvad gemmer din krop på? Alt hvad du oplever kan sætte sig i kroppen, hvis det ikke bliver bearbejdet følelsesmæssigt. Det kan fx være:

  • at du er blevet ydmyget i en situation

  • at nogen har nedgjort eller undertrykt dig

  • at du har været ude for en ulykke

  • at du har oplevet dødsfald

  • at du har været udsat for overgreb

  • at du har været udsat for fysisk eller psykisk vold

Disse oplevelser kan sætte sig i kroppen, på den ene eller anden måde. Fordi du sanser og mærker med kroppen.

Mange har brug for at tale om deres oplevelser, for at få dem bearbejdet. Men det er ikke altid nok. Du skal også have kroppen med. Ellers vil oplevelsen blive ved med at sidde i kroppen og “larme”, på den ene eller anden måde.

Det er ikke altid, at du i første omgang er klar over, hvad det handler om. Men for at forstå dette, må du have kroppen med, når du skal bearbejde disse traumer.

Det er indlysende at oplevelser som overgreb, fysisk eller psykisk vold kan sætte sig voldsomt i kroppen. Det er selvfølgelig vigtigt at du får hjælp til at bearbejde disse oplevelser.

Bagateller kan sætte dybe spor

Men det der måske overrasker mange er, at også små tilsyneladende bagateller, ofte fra din barndom, kan sætte dybe aftryk i kroppen.

Du kan have en formodning om, at det ikke betyder noget længere, fordi det er så længe siden. Måske tænker du; “det har jeg jo bearbejdet for længe siden”. Det kan også være, at du rent faktisk har bearbejdet det med hovedet, men kroppen har ikke været med.

Hvis du har oplevet som barn at blive skældt ud, kan du føle det præcis lige så ubehageligt i dag at blive skældt ud. Du kan endda opleve ubehag, blot ved at du overhører at andre får skæld ud. Du gør derfor (tit ubevidst) det, at du undgår at komme i situationer hvor det kan ske. For det vækker nogle gamle følelser til live igen og det bliver ubehageligt for dig. Du forsøger at kontrollere situationen, så du undgår at komme i en lignende situation igen.

Nogle mennesker har oplevelser, som sidder meget dybt i kroppen. Det kan være svigt, forladthed, misbrug eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. De kan have svært ved at sætte ord på, hvilke følelser der er knyttet til selve oplevelsen. Måske oplever de det som en ensomhedsfølelse, eller en tomhed, eller en tristhed, som de ikke helt kan placere. De er ikke klar over hvor følelsen kommer fra.

Oplever du uro i kroppen, nervøsitet, tristhed eller vrede i din krop? Så gemmer din krop måske på noget? Har du en fornemmelse af at din krop gemmer på noget? Så prøv at undersøge det nærmere. Spørg dig selv i hvilke situationer bliver jeg provokeret, rørt eller særlig påvirket? Det er som regel her at du kan hente vigtig informationer om dig selv.

Hvad bliver du provokeret af?

Bliver du fx provokeret hver gang du møder et menneske, der er meget frembrusende og fylder meget i et rum? Så kan det være, at det handler om, at du ikke selv har fået lov til at fylde så meget. Måske hænger det sammen med nogle bestemte oplevelser i dit liv?

Har du en fornemmelse af, at din krop gemmer på noget? Men du har ingen ide om hvad det handler om?

Prøv at lægge mærke til, hvornår du oplever at der er noget der er svært. Bestemte situationer eller stemninger hvor du får det ubehageligt, bliver irriteret eller ked af det. Ofte så ved vi godt selv, hvilke situationer vi bliver udfordret i. Er det noget der også rører dig i dag? Bliver du ked af det, vred eller gal eller noget helt andet?

Hvis det vækker noget ubehageligt i dig, så er det højest sandsynligt fordi det er en oplevelse, som du ikke helt  har fået bearbejdet. Oplevelsen kræver din opmærksomhed, og den kræver at du giver den følelse plads, som du måske har forsøgt at undertrykke. Følelsen vil nemlig blive ved med at sidde i kroppen, uanset hvor mange år der er gået, hvis du ikke har fået det bearbejdet.

Kroppen husker følelser

Næste gang du kommer i samme situation så prøv følgende: brug dit åndedræt, så du prøver at trække vejret godt ned i maven. Det kan berolige dit nervesystem.

På den måde kan du arbejde med at give følelsen mere plads når den opstår. Du giver dig selv lov til at mærke den og gå ind i den. I stedet for at lukke ned for den. For hver gang du øver dig i det, vil du opleve at det bliver nemmere og nemmere.

Accepten af dine følelser og det at kunne rumme alle dine følelser, er med til at du kan slappe bedre i din krop. Du kan bedre håndtere at være i vanskelige situationer, som du tidligere blev meget påvirket af, “blot” ved at du acceptere at det er sådan, det er.

For kroppen husker nemlig og din fortid vil på et eller andet tidspunkt indhente dig, hvis du ikke ser på det der ligger gemt i din krop.

Har du fået lyst til at finde ud af hvad der gemmer sig i din krop, så kan du læse mere om mine behandlinger her.

Lisbeth Degn, Kropsterapeut